لطفا چند لحظه صبر کنید ...

آخرین اخبار

بنابر آخرین خبرها از سایت بورس کالا، امروز ورق گالوانیزه شرکت های فولاد تاراز چهارمحال، صنایع هفت الماس، روی اندود کاوه و فولاد شهریار تبریز در بورس کالا عرضه گ ...

بنابر آخرین خبرها از سایت بورس کالا، امروز ورق گالوانیزه شرکت های فولاد امیرکبیر کاشان، فولاد تاراز چهارمحال، ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، صنایع هفت الماس، روی ...

یکی از محیط هایی که برای گالوانیزه معمول نیست، غوطه وری در آب است. رطوبت برای اکثر فلزات از جمله فولاد باعث ایجاد خورندگی در آنها می شود، با اینکه پیش بینی خورن ...

بنابر آخرین خبرها از سایت بورس کالا، امروز ورق گالوانیزه شرکت های فولاد امیرکبیر کاشان، فولاد تاراز چهارمحال، صنایع هفت الماس، روی اندود کاوه و فولاد شهریار تبر ...