لطفا چند لحظه صبر کنید ...

گالوانیزه سرد ( الکترو گالوانیزه)

گالوانیزه سرد

پوشش های الکترو گالوانیزه(گالوانیزه سرد) با استفاده رسوب الکتریکی فلز روی بر سطح فولاد ایجاد می شود. گالوانیزه کردن ورق فولادی در این روش هم به صورت مداوم انجام می شود.

ولی ضخامت ایجاد شده پوشش نازک تر از گاوانیزه گرم است. برای گالوانیزه کردن ورق یا نوارهای فولادی ابتدا آن را شوستشو داده و سپس وارد حمام آبکاری روی می کنیم.

متداول ترین محلول الکترولیت روی که شامل آند سرب، یا دیگرد آند های نا محلول و الکترو سولفات های روی هستند ولی از آند های محلول روی خالص نیز استفاده می شود.

این نوع پوششش گالوانیزه از یون های روی با بار مثبت که بر روی ورق فولادی با بار منفی رسوب کردند ایجاد می شود.

پوشش الکترو گالوانیزه (گالوانیزه سرد) معمولا به ورق ها و سیم های فولادی اعمال می شود. رایج ترین کاربرد ورق های گالوانیزه سرد در بدنه و اتصالات اتومبیل و لوازم خانگی است.

برای افزایش طول عمر پوشش های اکترو گالوانیزه می توان آنها را تصحیح کرد تا آن برای رنگ آمیزی مناسب شوند و این کار به دلیل پوشش روی نازک توصیه می شود.

این پوشش الکترو روی رسوب یافته روی خالص است که کاملا به فولاد چسبیده است. این پوشش حتی پس از تغییر شکل شدید بسیار شکل پذیر و سالم باقی می ماند. وزن پوشش بر روی ورق تا ۶۰ گرم بر متر مربع و یا ضخامت آن ۰٫۳۶ میلیمتر است در حالی که وزن پوشش در سیم ممکن است تا ۹۱۵ گرم بر متر مربع باشد.

ضخامت پوشش روی خالص گالوانیزه سرد کم تر از گالوانیزه گرم است و این پوشش ذبه صورت میکانیکی پیوند خورده است و هیچ لایه آلیاژی وجود ندارد.