لطفا چند لحظه صبر کنید ...

شناخت گالوانیزه

درباره گالوانیزه

گالوانیزه کردن یکی از روش های محافظت از خوردگی با ایجاد خوردگی گالوانیک است که توسط پوشاندن فلز مادر توسط لایه ای از فلز محافظ در سری گالوانیک (معمولا روی) انجام می شود. در این حالت پوشش خورده شده و فلز مادر محافظت می شود. این فرآیند نوع خاصی از حفاظت گالوانیکی است. میزان مقاومت پوشش متناسب با ضخامت آن است. این روش یکی از اقتصادی ترین روش های محافظت فولادها در محیطهای خورنده است. این فرآیند به نام لویجی گالوانی دانشمند ایتالیایی نامگذاری شده است.