لطفا چند لحظه صبر کنید ...

گالوانیزه زنگ میزند؟

گالوانیزه زنگ میزند یا نه

مقاومت فلزات در مقابل زنگ زدگی

فلزات طبیعی از نظر پوسیدگی به سه دسته تقسیم می شوند که به این شرح می باشند:

  دسته اول فلزاتی هستند که در مجاورت هوا، اکسید نمی شوند (مانند طلا و پلاتین )، و نیازی به محافظت ندارند.

 دسته دوم فلزاتی را شامل می شود که وقتی در مجاورت هوا قرار می گیرند، اتم های سطحشان اکسید می شوند؛ ولی اکسید آنها مقاوم بوده و با قدرت بالا به سطح فلز چسبیده باقی می ماند ( مانند روی،آلومینیم،کبالت،نیکل،قلع،کروم) و لایه محافظ طبیعی برای فلز تشکیل می دهند.

این گونه فلزات هم به واسطه مکانیزم طبیعیشان نیازی به محافظت ندارند.

 دسته سوم فلزاتی است که در مجاورت هوا، آب سطح آن ها اکسید می شود و نوع اکسید شدن آن ها متخلخل (مانند آهن) می باشد و به سطح فلز نمی چسبد، از بدنه فلز کنده یا تکیده می شود.

این اتفاق باعث فرسایش تدریجی فلز شده تا از بین برود. اینگونه فلزات را با روش های متفاوت می توان از زنگ زدن محافظت کرد.

رنگ زدن، ضد زنگ زدن، چرب کردن سطح فلز (ماده روغنی مانند گریس) لعاب دادن، آب کاری فلز و حفاظت کاتدی (گالوانیزه کردن) روش های پر استفاده و کاربردی در نگهداری این نوع فلزها می باشد.

علت استفاده از گالوانیزه

علت استفاده و ایجاد آهنهای گالوانیزه ، جلوگیری از پدیده خوردگی آهن است.

خوردگی یا زنگ زدن آهن فقط در حضور اکسیژن وآب صورت می گیرد و پوشش روی موجود در گالوانیزه مانع تماس اکسیژن و آب با آهن شده و طول عمر آهن را افزایش می دهد.

خوردگی آهن، زیانهای اقتصادی فاحشی دارد. هزینه سالانه تعویض آهن آلات زنگ زده در جهان، مقادیر زیادی را بخود اختصاص می دهد.

کلام آخر

گالوانیزه کردن، فلز را ضد زنگ نمی کند بلکه طول عمر آن را افزایش می دهد.