لطفا چند لحظه صبر کنید ...

وزن ورق گالوانیزه

جدول وزنی ورق گالوانیزه

در جدول زیر وزن ورق گالوانیزه بر اساس دو عرض استاندارد ورق گالوانیزه تنظیم شده است.

جدول وزن ورق گالوانیزه عرض ها 1000 و1250

محاسبه ابعاد مختلف

شما می توانید برای به دست آوردن وزن ورق گالوانیزه ، ابعاد های مختلف از روش زیر استفاده نمایید.

فرمول محاسبه وزن ورق گالوانیزه